Med fokus på fotografenes interesser siden 1894

Medlemsfordeler

Foto: Lars Martin Bøe

Foto: Lars Martin Bøe

Stort profesjonelt fagmiljø

Norges Fotografforbund er Norges største forbund for profesjonelle fotografer. Forbundet har 10 lokalavdelinger som vi kaller laug. Som medlem av NFF er man også medlem av sitt lokale laug. Totalt er vi ca. 450 aktive medlemmer.

Laugene har opprettet en populær og nyttig møteplass på Facebook, der faglige tema diskuteres og problemer løses. Gruppen er lukket og kun for medlemmer i NFF. Laugene arrangerer egne aktiviteter lokalt og er en viktig faglig og sosial møteplass.

Bli medlem

Medlemsfordeler

Stort fagmiljø

Stort profesjonelt fagmiljø

Norges Fotografforbund er Norges største forbund for profesjonelle fotografer. Forbundet har 10 lokalavdelinger som vi kaller laug. Som medlem av NFF er man også medlem av sitt lokale laug. Totalt er vi ca. 450 aktive medlemmer.

Laugene har opprettet en populær og nyttig møteplass på Facebook, der faglige tema diskuteres og problemer løses. Gruppen er lukket og kun for medlemmer i NFF. Laugene arrangerer egne aktiviteter lokalt og er en viktig faglig og sosial møteplass.

Landsmøte

Fra Landskonkurranseutstillingen på Landsmøtet 2018. Foto: Amalie Schistad

Landsmøte for alle medlemmer

Landsmøter og «Fotografi» arrangeres hvert sitt år, og er forbundets årlige store sammenkomst. Landsmøtet 2020 arrangeres i Kristiansand.

NFFs arrangementskomité lager et solid faglig program med spennende foredragsholdere, og det arrangeres leverandørmesse hvor bransjen presenterer sine produkter.

Det har de siste årene vært svært høy deltakelse. Landskonkurransens premieutdeling legges til disse møtene, og er et av høydepunktene. Deltakeravgiften for medlemmer er subsidiert.

Landskonkurransen

Årets bilde Reportasje 2019. Foto: Mona Moe Machava

Landskonkurransen

Norges Fotografforbund arrangerer hvert år den store fotokonkurransen Landskonkurransen, som er åpen for alle yrkesaktive fotografer og studenter/lærlinger i fotofaget. Her kåres landets beste bilder i en rekke kategorier. Deltakeren med flest poeng blir Årets fotograf NFF. Konkurransen kårer også Årets student/lærling.

Medlemmer av Norges Fotografforbund får rabatt på deltakeravgiften.

Landskonkurransen fikk i 2018 egen nettside: landskonkurransen.no

Her kan du se tidligere vinnergallerier:

2017 | 2016 | 2015 | 2014

Prisundersøkelse og avtalemaler

Prisundersøkelse og avtalemaler

Prisundersøkelsen viser gjennomsnittspriser på utvalgte fotografiske tjenester og produkter. I tillegg inneholder den definisjoner av begreper som du som fotograf må forholde deg til i ditt virke.

Prisundersøkelsen 2019 NFF

Avtalemalene og standardvilkårene er laget i samarbeid med advokat Trude Mohn King, og dekker fire typer fotograferingsoppdrag:

Disse kontraktene kan skrives ut og fylles inn for hånd. Medlemmer av Norges Fotografforbund kan laste ned digitalt utfyllbare kontrakter fra Min side.

Bladet Fotografi

Fotografibladet

Bladet Fotografi

Som medlem i Norges Fotografforbund får du gratis abonnement på bladet Fotografi, til en verdi av 590 kroner. Bladet kommer ut med 7 nummer i året og inneholder egne sider redigert av Norges Fotografforbund.

Abonnementet gir også tilgang digitalt på nettbrett.

Juridisk hjelp

Foto: Evelyn Willmann

Juridisk hjelp når det skulle behøves

Norges Fotografforbund har avtale med advokat om juridisk bistand. Advokaten yter gratis 5-minutters konsultasjoner pr. telefon til forbundet og dets medlemmer i alle typer saker innenfor immaterialretten (herunder åndsverkloven) og nærliggende rettsområder så som kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett m.v.

Advokaten påtar seg også oppdrag utover ovennevnte 5-minutters konsultasjoner, for forbundet og dets medlemmer. For slike oppdrag gjelder advokatens vanlige honorarsatser, evt. forhåndsavtalt honorar.

Nærmere informasjon ligger på Min side.

Rådgivingstjenesten

Foto: Nina Lædre

Rådgivingstjenesten

Rådgivingstjenesten har som formål å inspirere medlemmer til å levere kvalitet til fornuftige priser og drive profesjonelt med sunn økonomi.

Rådgivingsgruppa består i første omgang av fire fotografer. Til sammen har disse bred erfaring innen forskjellige retninger i faget. Gruppa ønsker å gi råd i forbindelse med drift og økonomi, og spesielt være til hjelp for fotografer i en startfase.

Kontakt rådgivingstjenesten ved å fylle ut skjemaet på denne siden

Om NFF

Norges Fotografforbund ble stiftet i 1894 og er Norges største og eldste organisasjon for profesjonelle fotografer. Forbundets formål er, som det står i lovens innledning, å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser.

Fotograffaget har de siste 10-15 år gått fra å være et tradisjonelt håndverksfag til å bli et høyteknologisk, digitalt fag med forgreninger til film og video, men hvor den håndverksmessige fagkunnskapen ligger fast. Norges Fotografforbund har som mål å være en solid organisasjon for alle som livnærer seg av fotografi.

NFF er tilsluttet: Fellesorganisasjonen Foto-Norge, Pyramide Norden, Federation of European Photographers (FEP), Kopinor og Norwaco.

NFF Lover: Lover NFF 2018

NFF Forskrifter: NFF Forskrifter

NFF Kontingentsatser: Kontingent 2019  

NFF Etiske retningslinjer: Etiske retningslinjer for medlemmer av Norges Fotografforbund

NFF Retningslinjer trakassering: Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering i NFF

Finn din fotograf

Når livets store og små øyeblikk skal bevares lønner det seg å bruke en fotograf som leverer resultater av ypperste kvalitet. Våre medlemmer er dyktige fotografer som behersker fotograffaget til fingerspissene. Norges Fotografforbund jobber for å gi medlemmene mulighet til kontinuerlig egenutvikling. Velger du en av våre fotografer skal du føle deg trygg!

Slik finner du en fotograf som er medlem av Norges Fotografforbund: I feltet over søker du på bedriftsnavn, fotografnavn eller kommune. På resultatsiden kan du bruke filter for fylke, og for kategorier som bryllup, portrett, reklamefoto o.l.

Kontakt oss

Bilde for: Heidi Thon

Heidi Thon

Daglig leder
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 932 24 970
Bilde for: Christine Tolpinrud

Christine Tolpinrud

Kommunikasjons- og medlemsansvarlig
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 402 37 544
 • Bilde for: Truls Løtvedt

  Truls Løtvedt

 • Bilde for: Jon Terje Fossland

  Jon Terje Fossland

 • Bilde for: Cecilie Hatløy


  Cecilie Hatløy


  • Styremedlem

  • 412 35 265
 • Bilde for: Camilla Moe Rødven

  Camilla Moe Rødven

  • Styremedlem
  • 932 52 610
 • Bilde for: Pia Sønstrød

  Pia Sønstrød

  • Styremedlem
  • 915 34 288
 • Jan Rune Eide

  • Styremedlem
  • 456 64 655
 • Stig Håvard Dirdal

  • Styremedlem
  • 476 08 672

Møre og Romsdal Fotograflaug

Kristin Rødven Eide

Vestfold Fotograflaug

Line Loholt

Oslo Fotograflaug

Bilde for: Peder Klingwall

Peder Klingwall

Østfold Fotogaflaug

Bilde for: Tommy Ødegaard

Tommy Ødegaard

Sørlandske Fotograflaug

Bilde for: Anne Lise Jensen

Anne Lise Jensen

Trøndelag Fotograflaug

Bilde for: Camilla Moe Rødven

Camilla Moe Rødven

Hedmark og Oppland Fotograflaug

Bilde for: Kine Bakke

Kine Bakke

Rogaland Fotograflaug

Bilde for: Thor Egil Espeland

Thor Egil Espeland

Bergen Fotograflaug

Bilde for: Siw Edvardsen

Siw Edvardsen

Nord-Norges Fotograflaug

Bilde for: Lena Sørensen

Lena Sørensen

 • Arrangementskomité

  • Jan Rune Eide
  • Leder
  • 456 64 655
  • Beate Willumsen
  • Linda Varpe-Karlsen
  • Arnfinn Johnsen
 • Konkurransekomité

  • Cecilie Hatløy
  • Leder
  • 412 35 265
  • Torstein Gamst
  • Erlend B. Enger
  • Kirsti Hovde
 • Utdanningskomité

  • Stein Dahlsrud
  • Leder
  • 930 09 967
  • Rita Myrseth
  • Ove Aalo
 • Valgkomité

  • Line Loholt
  • Kåre Anders Lundeby
  • Dagrun K. Reiakvam


Kontakt oss

Administrasjon

Bilde for: Heidi Thon

Heidi Thon

Daglig leder
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 932 24 970
Bilde for: Christine Tolpinrud

Christine Tolpinrud

Kommunikasjons- og medlemsansvarlig
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 402 37 544

Styret

 • Bilde for: Truls Løtvedt

  Truls Løtvedt

 • Bilde for: Jon Terje Fossland

  Jon Terje Fossland

 • Bilde for: Cecilie Hatløy


  Cecilie Hatløy


  • Styremedlem

  • 412 35 265
 • Bilde for: Camilla Moe Rødven

  Camilla Moe Rødven

  • Styremedlem
  • 932 52 610
 • Bilde for: Pia Sønstrød

  Pia Sønstrød

  • Styremedlem
  • 915 34 288
 • Jan Rune Eide

  • Styremedlem
  • 456 64 655
 • Stig Håvard Dirdal

  • Styremedlem
  • 476 08 672

Laug

Komiteer

 • Arrangementskomité

  • Jan Rune Eide
  • Leder
  • 456 64 655
  • Beate Willumsen
  • Linda Varpe-Karlsen
  • Arnfinn Johnsen
 • Konkurransekomité

  • Cecilie Hatløy
  • Leder
  • 412 35 265
  • Torstein Gamst
  • Erlend B. Enger
  • Kirsti Hovde
 • Utdanningskomité

  • Stein Dahlsrud
  • Leder
  • 930 09 967
  • Rita Myrseth
  • Ove Aalo
 • Valgkomité

  • Line Loholt
  • Kåre Anders Lundeby
  • Dagrun K. Reiakvam