Med fokus på fotografenes interesser siden 1894

Medlemsfordeler

Foto: Frida Bringslimark

Foto: Frida Bringslimark

Stort profesjonelt fagmiljø

Norges Fotografforbund er Norges største forbund for profesjonelle fotografer. Forbundet har 10 lokalavdelinger som vi kaller laug. Som medlem av NFF er man også medlem av sitt lokale laug. Totalt er vi omtrent 400 aktive medlemmer.

Laugene har opprettet en populær og nyttig møteplass på Facebook, der faglige tema diskuteres og problemer løses. Gruppen er lukket og kun for medlemmer i NFF. Laugene arrangerer egne aktiviteter lokalt og er en viktig faglig og sosial møteplass.

Bli medlem

Kontakt oss

Bilde for: Terje Lie Olsen

Terje Lie Olsen

Daglig leder
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 901 92 115
 • Bilde for: Truls Løtvedt

  Truls Løtvedt

 • Bilde for: Andre Meling

  Andre Meling

 • Bilde for: Anders Kjøndal

  Anders Kjøndal

  • Styremedlem

  • 997 86 968
 • Bilde for: Dagrun K. Reiakvam


  Dagrun K. Reiakvam


  • Styremedlem
  • 975 13 602
 • Bilde for: Cecilie Hatløy


  Cecilie Hatløy


  • Styremedlem

  • 412 35 265
 • Bilde for: Egil Rosensverd


  Egil Rosensverd


  • Styremedlem

  • 971 15 500
 • Bilde for: Jon Terje Fossland

  Jon Terje Fossland

  • Styremedlem

  • 952 40 061

Østfold Fotograflaug

Bilde for: Marion Haslien

Marion Haslien

 • Oldermann
 • 
976 73 823

Oslo Fotograflaug

Bilde for: Jens Eldøy

Jens Eldøy

Hedmark & Oppland Fotograflaug

Bilde for: Richard Johansen


Richard Johansen


Vestfold Fotograflaug

Bilde for: Linda Varpe

Linda Varpe

Sørlandske Fotograflaug

Bilde for: Jan Rune Eide


Jan Rune Eide


 • Oldermann
 • 
456 64 655

Rogaland Fotograflaug

Bilde for: Thor Egil Espeland

Thor Egil Espeland

Bergen Fotograflaug

Bilde for: Siw Edvardsen

Siw Edvardsen

Møre og Romsdal Fotograflaug

Lill K. Vold

Trøndelag Fotograflaug

Bilde for: Beate Eidsmo Bjørnli


Beate Eidsmo Bjørnli


Nord-Norges Fotograflaug

Bilde for: Lena Sørensen

Lena Sørensen

 • Arrangementskomité

  • Andre Meling
  • Leder
  • 92406066
  • Arild Sønstrød
  • Vibeke Havenstrøm
 • Konkurransekomité

  • Åsmund Holien Mo
  • Leder
  • 905 28 081
  • Erlend B. Enger
  • Guro Linskov
  • Kirsti Hovde
  • Michal Tomaszewicz
 • Utdanningskomité

  • Jan Aspen
  • Leder
  • 404 10 233
  • Alexander Enoxen
  • Anders Kjøndal
 • Valgkomité

  • Jens Eldøy
  • Leder
  • 90062653
  • Eva Helene Storm Hanssen
  • Lena Sørensen

Medlemsfordeler

Stort fagmiljø

Stort profesjonelt fagmiljø

Norges Fotografforbund er Norges største forbund for profesjonelle fotografer. Forbundet har 10 lokalavdelinger som vi kaller laug. Som medlem av NFF er man også medlem av sitt lokale laug. Totalt er vi omtrent 400 aktive medlemmer.

Laugene har opprettet en populær og nyttig møteplass på Facebook, der faglige tema diskuteres og problemer løses. Gruppen er lukket og kun for medlemmer i NFF. Laugene arrangerer egne aktiviteter lokalt og er en viktig faglig og sosial møteplass.

Landsmøte

foto: ØFL`s laugsfotografer, Jeanett Haslien og Ken Egil Nesse

Landsmøte for alle medlemmer

Landsmøter og ”vintermøter” arrangeres annet hvert år og er forbundets årlige store sammenkomst. Neste landsmøte arrangeres i Stavanger 3.-6. april 2016. NFFs arrangementskomité lager et solid faglig program med spennende foredragsholdere, og det arrangeres leverandørmesse hvor bransjen presenterer sine produkter.

Det har de siste årene vært svært høy deltakelse. Landskonkurransens premieutdeling legges til disse møtene, og er bestandig et av høydepunktene. Deltakeravgiften for medlemmer er subsidiert.

Bladet Fotografi

Vårt medlemsbladFotografibladet

Som medlem i Norges Fotografforbund får du gratis abonnement på bladet Fotografi, til en verdi av 580 kroner. Bladet kommer ut med 7 nummer i året og inneholder egne sider redigert av Norges Fotografforbund.

Abonnementet gir også tilgang digitalt på nettbrett.

Juridisk hjelp

Foto: Tone Iren Eggen Tømte
Foto: Tone Iren Eggen Tømte

Juridisk hjelp når det skulle trengs

Norges Fotografforbund har avtale med advokat om juridisk bistand. Advokaten yter gratis 5-minutters konsultasjoner pr. telefon til forbundet og dets medlemmer i alle typer saker innenfor immaterialretten (herunder åndsverksloven) og nærliggende rettsområder så som kontraktsrett, erstatningsrett, arbeidsrett m.v.

Tjenesten innebærer at forbundet og dets medlemmer kan kontakte advokaten på telefon for uttalelser og råd om spørsmål av juridisk art. Advokaten påtar seg også oppdrag utover overnevnte 5-minutters konsultasjoner, for forbundet og dets medlemmer. For slike oppdrag gjelder advokatens vanlige honorarsatser, evt. forhåndsavtalt honorar.

Om NFF

Norges Fotografforbund ble stiftet i 1894 og er Norges største og eldste organisasjon for profesjonelle fotografer. Forbundets formål er, som det står i lovens innledning, å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser.

Fotograffaget har de siste 10-15 år gått fra å være et tradisjonelt håndverksfag til å bli et høyteknologisk, digitalt fag med forgreninger til film og video, men hvor den håndverksmessige fagkunnskapen ligger fast. Norges Fotografforbund har som mål å være en solid organisasjon for alle som livnærer seg av fotografi.

NFF er tilsluttet: Fellesorganisasjonen Foto-Norge, Pyramide Norden, Federation European Photographers FEP, Kopinor og Norwaco.

NFF Lover:  Lover NFF 2015

NFF Kontingentsatser:  Medlemskontingent 2016

 

Kontakt oss

Administrasjon

Bilde for: Terje Lie Olsen

Terje Lie Olsen

Daglig leder
Norges Fotografforbund
Rådhusgata 20
0151 OSLO

 • +47 22 33 21 15
 • +47 901 92 115

Styret

 • Bilde for: Truls Løtvedt

  Truls Løtvedt

 • Bilde for: Andre Meling

  Andre Meling

 • Bilde for: Anders Kjøndal

  Anders Kjøndal

  • Styremedlem

  • 997 86 968
 • Bilde for: Dagrun K. Reiakvam


  Dagrun K. Reiakvam


  • Styremedlem
  • 975 13 602
 • Bilde for: Cecilie Hatløy


  Cecilie Hatløy


  • Styremedlem

  • 412 35 265
 • Bilde for: Egil Rosensverd


  Egil Rosensverd


  • Styremedlem

  • 971 15 500
 • Bilde for: Jon Terje Fossland

  Jon Terje Fossland

  • Styremedlem

  • 952 40 061

Laug

Komiteer

 • Arrangementskomité

  • Andre Meling
  • Leder
  • 92406066
  • Arild Sønstrød
  • Vibeke Havenstrøm
 • Konkurransekomité

  • Åsmund Holien Mo
  • Leder
  • 905 28 081
  • Erlend B. Enger
  • Guro Linskov
  • Kirsti Hovde
  • Michal Tomaszewicz
 • Utdanningskomité

  • Jan Aspen
  • Leder
  • 404 10 233
  • Alexander Enoxen
  • Anders Kjøndal
 • Valgkomité

  • Jens Eldøy
  • Leder
  • 90062653
  • Eva Helene Storm Hanssen
  • Lena Sørensen

Finn din fotograf

Når livets store og små øyeblikk skal bevares lønner det seg å bruke en fotograf som leverer resultater av ypperste kvalitet. Våre medlemmer er dyktige fotografer som behersker fotograffaget til fingerspissene. Norges Fotografforbund jobber i tillegg med en egen godkjennings- og kvalifikasjonsordning som skal sikre at våre medlemmer tilfredsstiller kravene til medlemsskap og gir medlemmene mulighet til kontinuerlig egenutvikling. Velger du en av våre fotografer skal du føle deg trygg!

Slik finner du en fotograf som er medlem av Norges Fotografforbund: I feltet over søker du på navn, kommune eller fylke. Du kan også søke på stikkord som bryllup, portrett, reklamefoto o.l.